Publications

Syrimis A, Nicolaou N, Alexandrou A, Papaevripidou I, Nicolaou M, Loukianou E, Sismani C,Malas S, Christophidou-Anastasiadou V, Tanteles GA

Mol Med Rep. 2018 Aug;18(2):1623-1627

Syrimis Α , Nicolaou Ν, Alexandrou Α, Papaevripidou Ι, Loukianou Ε, Christophidou-Anastasiadou V, Malas S, Sismani C, Tanteles GA.

J Genet 2018 Jun;97(2):555-562

Kisma N, Loukianou E, Pal B

Case Rep Ophthalmol. 2018 Feb 6; 9 (1) 120-125

Loukianou E, Loukianou G.

Case Rep Ophthalmol. 2017 Feb 2;8(1):87-90.

Loukianou E, Tasiopoulou A, Demosthenous C, Brouzas D.

Case Rep Ophthalmol Med. 2016;2016:4756894.

Loukianou E, Brouzas D, Chatzistefanou K, Koutsandrea C.

Int Ophthalmol. 2016 Feb; 36 (1):21-36

Tanteles G, Michaelidou S, Loukianou E, Christophidou-Anastasiadou V, Kleopa K.

Clin Dysmorphol. 2015 Jul;24(3):102-5

Brouzas D, Oanta M, Loukianou E, Moschos M.

Case Rep Ophthalmol 2012 Jan;3 (1): 87-90

Loukianou E

Int Ophthalmol. 2011 Aug;31(4):321-3

Loukianou E, Brouzas D, Apostolopoulos M.

Int Ophthalmol. 2011 Jun;31(3):211-3

Brouzas D, Gourgounis N, Davou S, Loukianou E , Georgalas I, Koutsandrea C.

Case Rep Ophthalmol 2011;2(2): 243-245

Loukianou E, Kisma N, Pal B.

Case Rep Ophthalmol 2011;2;2(1):45–49 .DOI: 10.1159/000324037

Brouzas D., Charakidas A., Rotsos T., M. Moschos, Loukianou H., Koutsandrea C., Ladas I., Baltatzis S.

Clin Ophthalmol. 2010 Aug 9; 4:871-6

Loukianou E., Brouzas D., Georgopoulou E., Koutsandrea C., Apostolopoulos M.

Ther Clin Risk Manag 2010 ; 25(6):249-252

Loukianou E, Kisma N, Hamilton R.

Case Rep Ophthalmol 2010;1(2):110–113

Koutsandrea C, Moschos MM, Brouzas D, Loukianou E, Apostolopoulos M, Moschos M.

Retina 2007 Feb 27(2):159-164

Moschos M, Brouzas D, Koutsandrea C, Stefanos B, Loukianou E, Papantonis F, Moschos M.

Ophthalmologica 2007; 221(5):292-8

Moschos MM, Brouzas D, Apostolopoulos M, Koutsandrea C, Loukianou E, Moschos M.

Doc Ophthalmol 2007 Jan 114(1):37-44

Moschos MM, Brouzas D, Loukianou E, Apostolopoulos M, Moschos M.

Doc Ophthalmol.2007 Jan 114 (1):1-7